Puanların denk geldiği seviyeler aşağıdaki gibidir:


a1 = 0
a2 = 0,5
b1 = 1
b2 = 2

Genel İngilizce seviyeleri 5 seviyeden oluşur. English Ninjas müfredatı ise toplamda 4 seviyeden oluşmaktadır.

A1 - Beginner

En düşük seviye ve başlangıç seviyesidir. Bu seviyede olan kişiler basit İngilizce diyalogları kurabilirler.

A2 - Pre-intermediate

Pre-intermediate seviyesinde olan kişiler basit İngilizce kalıplarını bilmektedir. İngilizce kelime bilgisi Beginner seviyesine göre daha fazla olup, basit temel kalıplar ile kurulan cümleleri zorlanmadan anlayabilirler.

B1 -  Intermediate

Orta seviyedir. Bu grupta bulunan kişiler daha fazla kelime bilgisine ve İngilizce kalıbına hakimdir. Karşısında tane tane konuşan kişiler olması durumunda konuşulan birçok konuyu rahatlıkla anlayabilir ve zorlanmalarına rağmen yanıt verebilirler.

B2 - Upper intermediate 

Bu grupta bulunan kişiler B1 seviyesinin bir üstünde bulunurlar. B1 seviyesine göre daha fazla kelime ve İngilizce kalıbına hakim olup, diyalog kurma konusunda ise çok daha rahattırlar. 

C1 -  Advance


English Ninjas müfredatında Advanced seviyesi bulunmuyor; fakat eğitmenlerimiz notlandırmalarda bu seviyeyi, kişinin yazma, anlama ve konuşma performansına göre kullanabilmektedirler.  Bu seviye grubundaki kişiler komplike cümleler kurabilirler. Kelime hazneleri oldukça geniştir.

Did this answer your question?