1.Kısım

Name / Surname: Raporun kime ait olduğunu belirlemek adına ismin ve soyadın raporun ilk kısmında bulunur.
Start Date: Başlangıç tarihi mevcut paketinin başlangıç tarihini göstermektedir.
Report Date: Raporun oluşturulduğu tarih bilgisini gösterilmektedir.

Gelişim raporunda bulunan tüm diğer bölümler mevcut paketinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki verileri içermektedir. Bu sebeple gelişim raporuna sadece abonelik süren içerisinde ulaşabilirsin.

Not: Raporu oluşturduğun tarihte kullanımın olduysa bu veriler raporunda yer almayabilir. Bu veriler ertesi günün raporuna yansıyacaktır.

2. Kısım

Number of Session: 1 dakikanın üzerinde olan seanslarının toplamını belirtir.

Total Minutes Consumed: 1 dakikanın üzerinde olan seanslarında toplamda kaç dakika konuştuğunu gösterir.


Usage: Kullanım oranını gösterir. Sistem, mevcut paketinin kullanım haklarını, 1 dakikanın üzerinde yaptığın tüm seansların toplamına bölmektedir.

3. Kısım

First Month: İlk ayında yaptığın seanslar sonucunda eğitmenlerimizden almış olduğun puanların ortalamasını gösterir.

Not: Eğer ilk paketinin ardından ikinci paketine geçerken bir süre ara verdiysen First Month ortalaman ikinci paketinin başlangıcı olarak alınmaktadır.

Last Month: Son ayında yaptığın seanslar sonucunda eğitmenlerimizden almış olduğun puanların ortalamasını gösterir.

Average: Mevcut paketini kullandığın süre boyunca eğitmenlerimizden almış olduğun puanların ortalamasını gösterir.

4.Kısım

Eğer bir Quiz'e katıldıysan, katıldığın bu Quizde veya Quizlerde yaptığın doğru sayısı ve bu sonuca karşılık gelen seviye belirtilir.

Did this answer your question?